Jeg kan stå til tjeneste med å avfotografere dine kunstverk. Jeg har nesten 30 års erfaring med digitaltrykk og har hatt farge som spesialfelt de siste 10 årene. Til avfotografering benytter jeg Canon 5Dsr på 50mp. Denne oppløsningen vil gjengi de fleste bilder med god kvalitet. Ved fotografering av virkelig store verker som skal gjengis i samme størrelse bør panoreres.

Jeg kan for tiden ikke utføre giccletrykk av kunst, men håper å kunne komme tilbake til dette ved en senere anledning.

Til motsetning til andre fotografer som avfotograferer kunst gir jeg kunstneren tilgang til kamera RAW-filen og overfører rettighetene til den aktuelle filen til kunstneren. Jeg avfotografer bare kunst for de som har opphavsrettigheter til de aktuelle kunstverk.

Jeg utsteder også sertifikater hvis det er ønskelig.

You may also like

Back to Top